Ankara Radyoları

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, ülkemizin en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 5,5 milyonun üzerinde olan bu şehir; 25 ilçeye sahiptir. Türkiye’nin merkezine yakın bir konumda bulunması da başkent olmasına bir ön ayak olmasına sebep vermiştir. Ankara, başkent ilan edildikten sonra çok hızlı bir büyüme göstermiştir. Yüz alanı olarak bakıldığında büyük bir çoğunluğu İç Anadolu bölgesine daha yakın bulunmaktadır.

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında tarım ve hayvancılığın merkez üssü olmuştur. Halende topraklarının büyük bir kısmı tarım için kullanılmaktadır. Günümüzde Ankara ilimiz ekonomik açıdan bakıldığında sanayi ve ticarete dayalı hale gelmiştir. Cumhuriyetin kurulduğundan itibaren nüfusu sürekli büyüyen bu şehir, çok fazla insana iş imkânı açtığı için sürekli göç almaktadır. Sürekli göç aldığı içinde kültür olarak sürekli canlı olarak durmaktadır.

Ankara radyoları müziğinin ve kültürünün, en çeşitli ve renkli olduğu illerimizin başını çekmektedir. Ankara halk oyunları zeybekler ve düz oyunlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Zeybekler genellikle yiğitlik ve mertlik üzerine kurulu oyunlardır. Sazla oynanan bu zeybekler genellikle ağır bir ritme sahiptir. Ankara zeybeği, mendil zeybeği, Seymen zeybeği, Seymen alayı bu zeybeklerden birkaçını oluşturmaktadır. Oyun havaları da genellikle ritmi yumuşak, sazın sesi bazen hareketli, bazen duygulu bazen de coşkuludur. Bu oyunlara da örnek olarak fidayda, misket, mor koyun ve name gelindir.

Müzik kültürü olarak gelişmiş, sazı kendilerine bir derin düşünme aracı olarak gören Ankara, günümüzde de halen bu kültürünü korumayı başarmış ve geliştirmiştir. Ankara radyoları ve oyun havaları frekansları olan Radyo Banko, Park Fm, Radyo 06 en çok dinlenilen istasyonlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. Web sayfamızda Ankara ilimize ait yayın yapan radyo kanallarını bu kategori altında görüntüleyebilirsiniz. Listelenmiş Ankara radyoları internet sayfamız aracılığıyla ücretsiz ve kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz.