Diyarbakır Radyoları

Diyarbakır, ülkemizin Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan en kalabalık şehirlerinden birini oluşturmaktadır. Çoğu insan tarafından “Amed” veya “Diyarbekır” olarak anılmaya devam eden şehrin nüfusu son sayımlara göre 1 milyon 240 binin üzerindedir. Büyükşehir statüsü altında belediyecilik hizmeti vermeye devam etmektedir.

Şehrin isminin geçmişi çok eskilere uzanmaktadır. Asur hükümdarının kılıç kabzasında şehrin adının “Amidi” olarak geçtiğine rastlanmıştır. Daha sonrasında Roma ve Bizans kaynakları incelendiğinde “Amid”, “O’mid”, “Amide” şeklinde isimlendirildiği gözlemlenmiştir. 11. Yüzyılda Türkmenlerin yapılarında kullandıkları siyah taşlardan dolayı şehrin ismi “Kara Amid” olarak anılmaya devam etti. Arapların egemenliğine geçtikten sonra “Bekr” kabilesinin ağırlığından dolayı Bekr kabilesinin yurdu anlamına gelen “Diyaru Bekr” ismiyle anılmaya başlandı. Osmanlı dönemine gelindiğinde “Diyarbekir” olarak ismi güncellendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Dil kurumuna gönderdiği dilekçe ile de şehrin şu anki adı “Diyarbakır” olarak güncellendi. Halende günümüzde birçok isimle anılmaya devam etmektedir.

Diyarbakır’ın tarihçesi çok köklü olmakla birlikte, yontma taş devrine kadar eskidir. Diyarbakır civarında yapılan arkeolojik kazılarda mağaraların içerisinde insanların yaşadığı kanıtlanmıştır. Milattan önce yaşayan birçok kabile ve ırka ev sahipliği yapan Diyarbakır Hititler başta olmak üzere; Asurlular, Aramiler, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar, Partlar, Ermeniler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok devletin merkezi haline gelmiştir.

Diyarbakır birçok dinin birleştiği Doğu şehirlerimizden biridir. Şehirde çok sayıda Sinagog, Cami ve Kilise bulunmaktadır. Çok fazla ulus tarafından kültür mirası bırakılan Diyarbakır topraklarında gezilip görülecek çok sayıda yapı mevcuttur. Ulu Camii, Şehir Burçları, Müzeler, Meryem Ana Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Sülüklü Han, Safa Camii, Hüsrev Paşa Camii, Mesudiye Medresesi, Arkeoloji Müzesi gezilip görülecek yapıların küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Çok sayıda dinin birleştiği Diyarbakır toprakları misafirperver olup, her farklı mezhep ve dinden insanın bir araya geldiği yerdir. Bazı kesimler tarafından terör bölgesi adı altında şehir kötülenmeye çalışılmaktadır. Her Doğu şehri gibi Mezopotamya’nın kökeni bu topraklarda hayat bulmuştur.

Şehir merkezli yayın yapmakta olan radyo kanalları internet sayfamızda yerini almıştır. Dini radyo yayınları yapmakta olan Diyarbakır Çağrı Fm, türkü ağırlıklı yayın yapan Doğan 21 FM, Diyarbakır bölgesinde en çok dinlenilen radyo frekanslarından bir kaçıdır. Kesintisiz yayın yapmakta olan Diyarbakır radyolarını internet sayfamızda kesintisiz dinleme fırsatı bulabilirsiniz.