Nevşehir Radyoları

İç Anadolu’nun en eski tarihine dayanan “Kapadokya” olarak da nitelendirdiğimiz Nevşehir; doğal güzellikleriyle, Asurlar dönemine kadar uzandığı düşünülen yeraltı şehirleriyle, Erciyes’in volkanik lavlarından oluşan peri bacalarıyla, rengârenk balonlarıyla bölgemizin önemli turizm faaliyetlerini oluşturmakta ve günümüzde de pek çok sayıda turistin ilgisini çekmektedir. Bunun yanı sıra el sanatları tarafında; An’anevi teknikleriyle halı, kilim, sicim dokumacılığı gibi el sanatlarıyla da ilgilenmektedir. Avanos ilçesinde de çanak çömlek yapımı yapılmakta olup, kültürel mirasımız haline gelen sanatlar yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Nevşehir, İç Anadolu bölgesinin en eski şehirlerinden birini oluşturmaktadır. Farklı kültürlerin bir araya gelerek, yüzyıllar boyunca tarihini sürdürmesiyle ve asırların mirasını korumasıyla günümüze kadar gelmiştir.

Bu şehirde insanlar geçimini hayvancılık, tarım ve turizm ile sağlamaktadır. Şehir yapısı daha çok tarım alanında gelişmiş olsa da günümüzde ağırlıklı olarak turizm sektöründe gelişimini sürdürmektedir. Her yıl binlerce yabancı turisti ağırlamakta olan Nevşehir, yabancı turistlerin büyük beğenisini toplamaktadır.

Şehir, çok eskilere kadar uzanan tarihi mirasıyla dikkatleri üzerine toplamaktadır. Tahmini olarak şehrin geçmişinin milattan önce 3000’li yıllara uzandığı düşünülmektedir. Tarih öncesi çağlardan beri birçok yerleşmeye sahne olan kent tarihte Kapadokya Krallığı adıyla anılmıştır. Nevşehir ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen Farsça kökenli “Katputuka” kelimesinden türetilmiştir. Kapadokya bölgesinin merkezinde yer almaktadır. Bölgeye sırası ile Hititler, Frigler, Asurlar, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar egemen oldu.

Kapadokya bölgesine baktığımızda milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. 11 ve 12. yüzyıllarda Selçukluların hizmetine giren Nevşehir, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türklerin egemenliğinden dolayı Türkler tarafından “Muşkara” ismiyle anılmaya başlamıştır. Günümüzde kullanılan ismini 1725 tarihinde aldı.

Nevşehir, halk müziği ve halk oyunları bakımından da çeşitli ve renklidir. Bölgede çok sayıda göçmen bulunduğundan müzik ve oyun kültürü yer yer farklılıklar gösterebilmektedir. “Nefes” denilen beste ile okunan ilâhîler de tasavvufi açıdan şehrin kültürünün ne kadar geniş olduğunu kanıtlar niteliktedir. İllerimiz içinde en zengin türkü varlığına sahiptir. Tüm bu zengin müzik mirasını yöreye ait canlı radyolar ile dinleyerek erişebilirsiniz.

Kapadokya FM şehrin en çok dinlenilen radyo frekanslarından ilkini oluşturduğu gibi, her türlü dinleyici konseptine de hitap etmektedir. Nevşehir’in müzik kültürünü adeta ruhunuzda hissetmek, şehrin sesini ve mirasını daha yakından tanımak isteyenler için Nevşehir radyolarına internet sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.